Vítejte na našich internetových stránkách

Při svém vzniku v roce 1999 se firma zabývala výzkumem technologií, jejichž cílem byla úprava vlastností všech typů použitých olejů na energetickou surovinu použitelnou při výrobě energií, a to jak v kogeneračních jednotkách při výrobě elektrické energie, ale také jako palivo při výrobě tepla. Výsledkem výzkumu je technologie, která umožňuje výrobu těžkého topného oleje, nebo alternativního paliva, které je certifikováno Ústavem paliv a maziv jako topný olej. Výsledný produkt, který je prodáván zákazníkům, svými vlastnostmi odpovídá podnikové normě a ČSN 65 6691. Nově vybudovaná technologická linka s roční kapacitou 10 000 000 l vyrobeného paliva je jednou z největších technologických zařízení v České republice. Tomuto výkonu odpovídá i velikost skladovacích nádrží, které zaručují, že firma Energoinvestment s.r.o. je schopna dodat jakékoli množství paliva požadované zákazníkem.

 

Vyhledávání

Kontakt

Energoinvestment s.r.o. Lešetín I/659, 760 01 Zlín tel.: +420 577 981 038